3# Advent – Přišel a změnil svět. Navždy!

Advent lze jednoduše charakterzovat jako přemítání o příchodu Ježíše Krista. Jeho narození a život změnil běh lidských dějin, počítání času, životy milionů Jeho následovníků a ostatně celé planety, která je do značné míry odkazem a principy křesťanství ovlivněna dodnes, stačí se podívat třeba na soudní systém.

Věděli o něm už tisíce let dopředu

Už to samo o sobě je výmluvné. Vánoční (adventní) příběh byl však pozoruhodný a napínavý z historického hlediska ještě dávno před tím, než se Ježíš vůbec narodil a o nějakých „Vánocích“ se začalo přemýšlet… Staletí před Jeho narozením vystupovali mnozí lidé, kteří ohlašovali izraelskému národu, že z jeho řad jednou povstane Zachránce (takzvaný Mesiáš) a vysvobodí je od otroctví a bídy. Tito lidé se nazývají proroci.hand-dust-flour-chalk

Ty však, Betléme efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi má vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti.“ (Jedno z proroctví, Starý zákon: Micheáš 5,1)

Je velmi zajímavé, že ohledně Ježíšova narození, života a zmrtvýchvstání bylo vysloveno něco kolem 300 různých proroctví. To vše staletí před tím, než se tak později stalo. Očekávání Ježíše ve skutečnosti ovlivňovalo významným způsobem chod celého židovského národa. Způsob, jakým uvažovali, rozhodnutí, která činili, touhy, které směřovali určitým směrem – vše bylo propleteno silnou červenou nití očekávání „Vánoc“, tedy narození Ježíše Krista. Ačkoliv Jej neznali, zaznamenli o Něm mnohé detaily, které se později skutečně naplnily.

Báli se ho i králové

Proroctví o přicházejícím Mesiáši kupodivu nebrali vážně pouze zbožní židé. Herodes, římský král Judska, měl ke zbožnosti na míle daleko, přesto bral očekávání židů velmi vážně, doslova panicky. Nechtěl nic ponechat náhodě a rozhodl se narozeného Ježíše zavraždit. Proroci totiž předpovídali, že se Ježíš jednou stane židovským králem, což by pro Heroda znamenalo konec jeho panování. Když se mu jej nepodařilo najít, nechal „pro jistotu“ vyvraždit všechny děti v Betlémě a jeho okolí do věku dvou let.

A aby nebylo „bezbožných“ postav, které vzaly proroctví o Ježíši, málo, vstupují nám do příběhu také mudrci z východu. O výjimečnosti Ježíše byli natolik přesvědčeni, že jej nejenom „bláznivě“ vyhledali, ale přinesli mu také velmi drahé dary hodné králů.

Co tedy k osobě Ježíše, kterého v době adventu vyhlížíme, říci závěrem? Ještě jsem ani nezmínil Jeho život, obdivuhodné činy, jeho smrt, zmrtvýchvstání, formování prvních následovníků, národů… A už v tomto okamžiku stihl ovlivnit životy milionů lidí. Sotva přicházel na svět, přišli se mu poklonit mudrcové dávnověku, zatímco jej matka poprvé chovala v náručí, vytvořil paniku mezi mocnými vladaři. Co přišlo poté, změnilo dějiny…

Když se na adventní čas podíváme z této perspektivy, vysvítá nám něco více, než ohraná tradice naplněná honbou za dárky a konzumem, nemyslíte?

Pokud Vás podrobněji zajímá, kým Ježíš byl a jaké bylo jeho poslání, můžete se mrknout na tento článek. Nebo vyzkoušet kurz Proč Ježíš. Pěknou neděli!

Petr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *