„Absolutní pravda“

Nedávno mi přišel krásný email od jednoho pána, se kterým si píšeme o smyslu života. Napsal:


„Lidé neustále hledají nějakou absolutní pravdu nebo poznání. Ale nemůžou ji najít, leda když do toho ze zoufalosti zapojí Boha.“

Myslím, že v tom má „absolutní“ pravdu 🙂Vase vzkazy

Myšlenka naprosto objektivního, absolutního poznání a absolutní pravdy nedává smysl, pokud neexistuje nějaká dokonalá bytost, která by byla zdrojem takového dokonalého poznání a dokonalé pravdy. Pokud není nikdo, kdo by to posoudil kromě omylného člověka, potom ji nikdy nemůžeme najít…

Jinými slovy buď existuje dokonalá bytost (Bůh), který dává absolutní poznání, nebo absolutní poznání neexistuje a nemá smysl se o něm bavit…

Zajímavé ale je, že jej lidé neustále hledají, jak píše autor citátu. Kde přišli na to, že by měla existovat absolutní pravda a poznání? Kde lidé přišli na to, že by svět mohl mít nějaký smysl? Nalhávají si jenom něco, nebo to opravdu můžou najít?

A co je ještě horší. Celá naše západní civilizace stojí na tom, že existuje nějaké objektivní měřítko pravdy. Naše zákony stojí na tom, že je možné říct o některých činech, že jsou trestné. Co ale teď, když jediná autorita a jediný zdroj pravdy jsme my sami? Povede se nám dobře stanovit zákony? Celý svět odsoudil holocaust Židů jako zločiny proti lidskosti. Ale na základě čeho můžeme říct, že je to objektivní pravda? Protože se na tom po válce všichni shodli? Co když se na některých věcech ale lidé neshodnou?

Co když znovu většina lidí začne být přesvědčená, že jsou rasy, které jsou nadřazené jiným? Co když bude většina lidí přesvědčená, že postižené děti by bylo lepší hodit ze skály? Co když si většina lidí bude myslet, že staří a nemocní nemají právo na život? Kdo může přijít a říct, že správně má mít každý člověk právo na důstojnou existenci, ve chvíli, kdy jsme to jen a jen my, kdo určují pravdu?

 

Mějte se,

Honza

 

 

 

2 thoughts on “„Absolutní pravda“

 1. Ahoj Honzo,
  Je hezké, že jsi se po nějaké nepěkné životní zkušenosti, stal věřícím člověkem v Ježíše Krista, ale to samo o sobě ke spasení nestačí nikomu z nás ,kteří v něj věříme.Takže nebudu chodit kolem horké kaše a jdu rovnou k věci. Nejprve co je pravda? Bůh je co?… Pravda a Život (jedině v něm je věčný život). On je tvůrcem všeho,je absolutně svatý,bez hříchu,atd…S tímto poznáním a závislosti na Bohu byli stvořeni Adam a Eva.Na scénu však přichází nejinteligentnější a nejproradnější stvořená andělská bytost- Lucifer, který jako první tuto závislost na Bohu a Jeho pravdě popřel,sám se vyhlásil bohem a co víc tuto nezávislost na Bohu a bohorovnost nabídl Adamovi a Evě. Ti se nechali touto vidinou zlákat a uvěřili Luciferovi (tak přišla smrt na tento svět). Historie nám pak ukazuje důsledky tohoto lidského selhání a marnou snahu o nápravu.Lucifer (v jiném chápání Satan) a jeho služebníci(padlí andělé) se stali duchovním jedovatým plynem, který by byl schopen otrávit všechny lidi tohoto světa,(nemožnost spasení pro člověka,který není spravedlivý, protože nežije v Boží pravdě). Přichází tedy radikální Boží řešení-duchovní průlom skrze Ježíše Krista, jeho konání zázraků, kázání o Boží pravdě a cestě ke spasení pro člověka. Umírá na kříži za naše hříchy,je vzkříšen,při odchodu do nebe nám slibuje seslání Ducha Svatého. Nyní je Prostředníkem,Přímluvcem a Veleknězem mezi námi a Bohem v nebi. Nyní jsou již jen dvě cesty pro člověka. Jedna je široká,vydlážděna Luciferem a jeho pomocníky-všechna falešná náboženství a nauky vedoucí člověka ke spasení jinak, než skrze oběť Ježíše Krista . Tudíž snižují nebo zavrhují Božskou vykupitelskou oběť za naše hříchy. A teď odbočím a jen ve zkratce-existuje tajná organizace , jejíchž kořeny sahají až do období starého Babylonu (snaha o vlastní záchranu postavením babylonské věže,kdy Bůh zasahuje a mate lidem řeč,aby se nemohli domlouvat).Lidé této organizace si říkají Svobodní Zednáři a v dnešní době jsou jejími členy všichni významní světoví politici,bankéři,průmyslníci atd…v čele s Jezuitským papežem Františkem(Jezuité jsou duchovními otci této organizace).Organizace je členěna do 33 stupňů (něco jako hodností) od 30 nahoru jsou to zasvěcenci a asi první čtyři jsou pro obyčejné lidi (dobytek,jenž je veden do zatracení aniž by co tušil). Tito zasvěcenci zastávají Luciferovo učení,že Ježíš Kristus není důležitý pro spasení. Místo toho je lidem nabízeno spasení skrze církevní rituály,přímluvou svatých nebo to pravé jediné náboženství atd….Všechno je směřováno k NOVÉMU SVĚTOVÉMU ŘÁDU s jednou centrální mocí. Aby toto mohlo nastat a všechny státy světa se dobrovolně vzdaly své suverenity,vyvolávají se v lidech obavy,děs a obrovský strach o budoucnost(lokální války,k tomu uměle vyvolaná migrace lidí,teroristé, globální oteplování,atd… účelově zmanipulované informace).Záměrně se ruší zákony, které v sobě měly historicky zakódovanou Boží pravdu a jsou potichu nahrazovány zákony, které povedou novému otrokářskému celosvětovému režimu. Všichni my, kdo jen tak tiše proplouváme tímto špinavým řečištěm a myslíme si, že nás se to netýká,žijeme v životním omylu,který nás bude stát věčný život.Jaká je tedy záchrana? To je ta druhá nebezpečně náročná, odvážná cesta pro člověka, ale jedině možná pro naše spasení a tou je JEŽÍŠ KRISTUS jako náš Pán, Vzor, Učitel, Zachránce, Vykupitel a Velekněz v jedné osobě. Jak se na tak nebezpečnou a náročnou cestu vydat? Sami bychom to nikdy nedokázali a proto nám Ježíš Kristus poslal Utěšitele,Ducha Svatého. Jedině on nás může uvést do Boží pravdy a oddělit od hříchu.
  Jen skrze Něj jsme schopni žít svůj život ve SVĚTLE (v pravdě),kdy pravá poslušnost pramení z lásky a ne ze strachu či donucení. Jakmile žijeme
  svůj život v moci Ducha Svatého, pak už to nejsme my, ale Ježíš Kristus v nás, (v duchovním srdci)který řídí náš život…pak jsme teprve posvěceni a zmocněni k šíření evangelia. Jestliže je naše duchovní srdce v moci Ducha Svatého,znamená to,že moje mysl, city i vůle konat je v souladu s Boží( pravdou Ježíše Krista).
  Teprve tehdy se můžeme stát duchovními kameny(sloupy) Božího chrámu(církve),jehož úhelným kamenem se stal Ježíš Kristus. Žádná jiná organizace,instituce či církev nás nemůže před Božím soudem obhájit,nežli Ježíš Kristus sám,pakliže v nás přebývá. A nikdo se nebude moci před Bohem vymlouvat.
  Jistě jsi Honzo už mnoho z toho, co Ti píši slyšel nebo o tom četl. Vše podstatné pro spasení člověka už bylo mnohokrát řečeno a napsáno.Z vlastní zkušenosti
  mě k Ježíši Kristu a Jeho pravdě přivedly nejenom těžké životní situace,ale především pokora pokání a mnohadenní půst a pak osobní zkušenosti ve svém životě. Ať ti Bůh žehná, ať neutuchá Tvůj zájem o Boží slovo a jeho šíření skrze Ducha Pravdy. Ať jste celá rodina v milosti Boží. Amen.
  Zdraví tě Pavel

  1. Ahoj Pavle,

   S tím, co jsi napsal nelze nesouhlasit. Snad až na ten světový řád, kde je asi těžké vědět a zjistit, jaká je pravda. Rozhodně ale souhlasím s tím, že tento svět nesměřuje zrovna správným směrem. Moc děkuji za příspěvek a povzbuzení. Přeji Ti hodně vytrvalosti a milosti na cestě za Ním.

   S pozdravem,

   Honza

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *