Házej jako holka aneb, Proč feminismus uráží opravdové ženy

Feministické hnutí dosáhlo mnoha věcí. Kromě krvavých potratů, tím „nejnešťastnějším úspěchem“ je fakt, že feminismus zničil představu o dosažení dokonalé ženy.

Může to znít znít absurdně. Přece jenom, nebojují feministé za to, aby ženy měly svět plný příležitostí – za to, aby mohly prosperovat, hnát se za svými sny, uspět? No, ve skutečnosti ne, protože jak muži tak ženy excelují v různých oblastech. Byli stvořeni s fyzickými a psychickými rozdíly, a je proto je jasné, že se od nich očekávají i trochu jiné výsledky. 

Pokud se zeptáte obyčejného člověka, o čem je feminismus, řekne Vám, že se jedná o rovnost mužů a žen – o zajištění toho, že se na ženy nebude nahlížet jako na druhořadé občany. Samozřejmě, pokud to prezentujete takto, rozumný člověk by nesouhlasil s ženami jako podřadnými osobami. Přesto zde probíhá něco záludného „v zákulisí“, pokud je pozice feministů definována právě tímto způsobem.

 

 

Ovoce feministické rovnosti

Myšlenka rovnosti žen a mužů není feministická představa; je to křesťanská myšlenka. Apoštol Pavel ji prezentoval dávno před Elizabeth Cady Standtonovou či Gloriou Steinemovou;  učil nás, že v Kristu není rozdíl mezi Židem a Řekem, otrokem ani svobodným, mužem nebo ženou (Galatským 3:28). A on toto tvrdil skoro dvě tisíciletí před příchodem bojovníků za ženská práva.

Jako křesťané věříme, že ženy jsou rovny mužům. Tato víra není jenom kompromisem s feministy nebo něco, co jsme od nich převzali. Je to ve skutečnosti jednou z našich odlišností.

Co je to tedy rovnost?

Takže, co je vlastně špatně s feminismem? Upřímně, velká část z toho přechází do boje o definice. Co to „rovnocenný“ opravdu znamená? Znamená to „stejný“? Křesťan věří, že ženy se liší od mužů – mají jiné silné stránky, jiné schopnosti a jiné úkoly. Nevěříme tomu, že tato odlišnost naznačuje nerovnost. Současný feminismus podává rovnost jako totožnost, tedy že ženy plní stejné role jako muži.

Ale například váleček na těsto je jiný než odměrka a my můžeme beze slova přiznat, že jeden je lepší než druhý. Jak zvláštní by to znělo, pokud bychom to udělali! Představte si, že ukazujete někomu Vaše kuchyňské potřeby a někdo Vás obviní, že věříte v nadřazenost odměrky nad válečkem. Nadřazenost v čem? Pokud chcete odměřit mouku, pravděpodobně to bude obtížné s válečkem a stejně tak budeme mít problém uválet těsto s odměrkou na mouku. Váleček na těsto musí být hodnocen podle kritérií určených pro váleček a stejně tak odměrka by měla být souzena podle svých vlastních podmínek. (Poznámka, pokud Vám vadí tato analogie s domácnosti, pak soudíte přesně tak, jak bylo výše popsáno.)

Ženský potenciál k dokonalosti

Věříme v to, že ženy se liší od mužů, a proto musí být hodnoceny podle standardů excelentní ženy. Vysoce úspěšná, obdivuhodná žena vypadá jinak než vysoce úspěšný, obdivuhodný muž, a tato žena také dosáhne jiných věcí.

Toto je jádro mého (ale věřím, že stejně tak i ostatních) nesouhlasu s feministy. Chtějí stejná měřítka, kategorie a hodnocení pro muže i ženy. V tom je háček: měřítka, které chtějí aplikovat na všechny, jsou měřítka, jež byla vždy používána na muže.

Házej jako holka

Zamyslete se nad tím, jak naše společnost oslavuje ženy, které se úspěšně dostanou do armády, či nad jiným podobným úspěchem. Je to upřímně naprosto stejná reakce, jako když velmi pomalé dítě konečně překročí cílovou čáru 12 minut později než všichni ostatní. Těch pár žen, jež dosáhnou úspěchu v mužském světě, je oceněno poplácáním po zádech a stužkou za účast – příšerně povýšené. Ženy musí přestat být tak snadno polichocené touto formou obdivu. Pokud dáváte aspoň trochu pozor, uvědomíte si, že se nejedná o opravdový kompliment.

My křesťané a zejména křesťanky, musíme bojovat tvrději za změnu vnímaní ženské jedinečnosti. Měli bychom studovat Bibli a uchopit biblickou představu ženy, která je vnímána jako čestná, ctižádostivá, moudrá, statečná, věrná a silná.

Tento článek byl původně publikován na webové stránce Desiring God a originál je dostupný na http://www.desiringgod.org/articles/throw-like-a-girl

 

1 thought on “Házej jako holka aneb, Proč feminismus uráží opravdové ženy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *