Nadpřirozeno a paranormální jevy, jak na ně pohlížet?

Pro většinu lidí je téma paranormálních jevů velmi vzrušující, a přestože se o tuto tématiku nijak zvlášť nezajímají, nezřídka jim při jejich vzpomínce naběhne husí kůže. Jsou tajemné, strašidelné a těší se široké oblibě.

Pod pojmem nadpřirozeno si můžeme představit cokoliv, co nelze racionálně a z hlediska materialistického přístupu ke světu vysvětlit. Nemám tím ale na mysli zdánlivé záhady či jevy, jako např. podvody šarlatánů, triky nebo neobjevené fyzikální či biochemické mechanismy. Chci zde hovořit o skutečných jevech, které bez zohlednění existence vyšší duchovní reality nemají žádné uspokojivé vysvětlení. Zahrňme zde vyslyšené modlitby, fenomén zjevování duchů, nadpřirozená zjevení různých bytostí, různá uzdravení a schopnosti (telekineze, telepatie, jasnozřivost, citlivost na energie, hypnóza, věštění, horoskopy, různé metody alternativní medicíny a spousty dalšího).

Je zajímavé, že se k nadpřirozeným silám se často upínají lidé, kteří odmítají existenci Boha. Na jedné straně se tedy snaží působit jako velcí ateisté, ale na straně druhé věří v přítomnost různých energií či duchů.  Byl bych rád, abyste si uvědomili, že existují dvě naproti protichůdné skupiny. Jako křesťan tedy říkám – ano, existuje zde vedle světa fyzického i svět duchovní, ale je potřeba rozlišovat:

1) Nadpřirozeno v Boží režii
2) Nadpřirozeno v režii padlých duchovních bytostí (satana a démonů)

Velmi stručně – Bůh stvořil vedle lidských bytostí i bytosti duchovní. Často se jim říká andělé. Dříve Bohu všichni sloužili, všichni byli na Boží straně. Jenže podobně jako došlo ke vzpouře člověka proti Bohu, vzbouřila se i část těchto andělů. Tím byl Bohem stvořený duchovní svět kdysi dávno rozdělen. Právě z tohoto důvodu se otázka rozlišení paranormálních jevů velmi komplikuje.

 

Andělé a démoni

Nadpřirozené jevy jsou tedy výsledkem působení duchovních inteligentních bytostí. Může se jednat o Boží jednání (zázračná uzdravení, znamení, vyslyšené modlitby, apod.), jednání božích andělů (jejich zásah při kritických a život ohrožujících situacích, jejich zjevení v rámci pomoci lidem apod.), ale také jednání démonů, kteří se snaží mnoha způsoby obelhat lidstvo, uškodit nám a v co největší míře nám zastínit pravdu Božího evangelia o oběti Ježíše Krista.

Toto je základní křesťanské východisko a odrazový můstek pro další úvahy o všech nadpřirozených jevech a záhadách. Jako křesťané víme, že ne všechny jsou neškodné a mnoha z nich bychom se měli vážně obávat.

Pro obrovský rozsah tématu není v silách tohoto článku uvádět bližší podrobnosti ke všem metodám, ani argumentovat, proč je to či ono nebezpečné a naopak. Pokud vás zajímají další podrobnosti na tato témata nebo otázky ohledně magie, alternativní medicíny, vyvolávání duchů či horoskopů, mrkněte na web Proč křesťanství.cz.

Petr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *