Opravdu věda vyvrací víru?

Mnozí lidé o odpovědi na otázku, zdali věda vyvrací víru, ani vteřinu nepochybují. Zajisté, že vyvrací! Je evidentní, že dnešní vědecké poznání ukazuje, že žádný Bůh není. Samozřejmě, že ve 21. století může věřit v Boha jen nevzdělanec, či naivka… A co když ne? Než si na tuto otázku odpovíme, bude užitečné odkrýt jeden hluboko zarytý mýtus o zbožšťovaní vědy. Mezi laickou (a někdy i odbornou) veřejností vzniklo totiž naprosté nepochopení toho, co věda vůbec je, a jaké jsou její limity a omezení.

 

My jsme obraz, On je malíř

Věda jako taková totiž nemá nástroje a prostředky k tomu, aby mohla existenci Boha vyvrátit nebo jakkoliv popírat. Abychom však byli upřímní – stejně tak nemá prostředky Boha nevyvratitelně potvrdit či dokázat. Důvod je prostý. Pokud Bůh existuje, stvořil náš svět a všechno kolem. My jsme obraz, On je malíř. Věda se proto pohybuje po plátně někde mezi tahy štětce, mezi barvami, ve struktuře plátna. Mimo své působiště však nedohlédne. Může hledat stopy, vzkazy, může vzhlédnout směrem k Němu, vyzkoumat Jej však nedokáže. Zkrátka a dobře, může zkoumat pouze stvoření (dílo), nikoliv Stvořitele (tvůrce).veda

Vědci mohou hledat odpovědi a zkoumat existující realitu (Boží stvoření) ve smyslu JAK funguje. Nemají však žádné prostředky k tomu, aby se vyjádřili k otázce, PROČ funguje. Hezky to vysvětluje John Lennox, profesor matematiky a filozof vědy na Oxfordu:
„Řekněme, že máme ženu, Matyldu, a ta upeče dort. Vy ten dort vezmete, nakrájíte na kousky a různým vědcům dáte kousek dortu, aby jej popsali. Fyzik svůj kousek dortu zváží a změří, biolog může zkoumat bakterie, chemik jeho složení… Ale pokud bych se těchto vědců zeptal, proč Matylda upekla tento dort, nemůžou mi odpovědět. Ne proto, že by špatně měřili nebo něco špatně spočítali. To je zkrátka otázka, která se netýká jejich oboru. Pokud by na ni dali odpověď, nebyla by vědecká. Odpověď, proč Matylda upekla dort, může být jednoduchá – třeba proto, že má její neteř narozeniny. Ale přírodovědec k této odpovědi nedojde zkoumáním dortu. To není chyba přírodních věd. Je to jejich vlastnost.“

Věda jako taková tedy Boha nevylučuje. Naopak. Najde se velké množství vědců, kteří jsou přesvědčeni o opaku a kteří věří, že vědecké poznání ukazuje směrem k nutnosti existence „nějakého“ inteligentního Tvůrce. Třeba Dr. James Tour, světově uznávaný a významný chemik, prohlásil následující:
„Stojím před Bohem v posvátné úctě kvůli tomu, co učinil prostřednictvím svého stvoření… Že věda odvádí od víry, to by mohl říct jen začátečník, který o vědě nic neví. Pokud vědu doopravdy studujete, pak vás přivede blíže k Bohu.“

 

Jaká je tedy odpověď na úvodní otázku?

Víra v Boha neodporuje vědě, ani vědeckým poznatkům. Spor mezi materialismem a vírou v Boha není o pozorovatelných faktech, ale o jejich interpretaci. Je to tedy spor nikoli mezi vědou a vírou, ale mezi vírou a vírou. Věda je svým způsobem neutrální a záleží na nás, jak data z ní získaná uchopíme a interpretujeme. Uvidíme ve vší úžasné komplexnosti a dokonalosti ruku inteligentní osoby, nebo vše raději svalíme na náhodu a výhru v kosmické loterii?
„Věda a náboženství jsou ve společném hledání poznání přátelé a nikoli oponenti. Možná se to některým lidem bude zdát překvapující, protože v naší společnosti je rozšířený pocit, že náboženské přesvědčení je zastaralé, ba v tomto moderním čase přímo nemožné. S tímto nesouhlasím. A zajdu ještě dále. Pokud by lidé v této době tzv. vědeckého pokroku ve skutečnosti věděli o vědě o trochu více, určitě by mi dali za pravdu.“ slova fyzika a teologa Johna Polkinghorna.

Pokud vás zajímá stručný nástin možných důkazů, které ukazují směrem k nutnosti existence Stvořitele, můžete je nalézt zde. A jestli se chcete o Bohu dozvědět více, tak zkuste využít možnosti kurzu Cesty k Bohu, v němž budete mít možnost se zeptat na jakékoli otázky, které vám vrtají hlavou.

Petr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *