Překonej strach z názoru ostatních!

Proč se tak moc bojíme nesouhlasu ostatních? Všichni jsme už někdy zažili tento strach a většina z nás nechce přiznat, jak vážné následky tohoto strachu můžou být.

Bible toto nazývá „strachem z člověka“ a ten může v našich hlavách uplést síť nejednoznačností ohledně otázek, které by pro nás měly být jasné. Strach z odlišného názoru druhého člověka nás může znehybnit ve chvíli, kdy se máme pohnout a umlčet nás, když máme promluvit. Tento strach se nám zdá jako silný , ale jeho síla je ve skutečnosti klamná.

Jedno z mouder zapsaných v Bibli říká: „Strach z lidí člověka nakonec ochromí, kdo doufá v Hospodina, však žije v bezpečí.“ (Přísloví 29:25) Hebrejský originál slova „ochromení“ v tomto případě odkazuje na pasti používané k lovu zvířat či ptáků. Takže pokud jsi chycený, musíš udělat vše proto, aby ses vysvobodil.

 

Strach z odmítnutí

Důležité tedy je, abys správně porozuměli, proč jsou naše touhy po uznání a zároveň strach z odmítnutí tak silné.

Možná vnímáš, že Tě druzí odmítnou kvůli nějakému hříchu, slabostem a možná traumatickým zkušenostem z minulosti. Určitě znáš příběh prvních lidí, Adama a Evy, kteří jedli ze zakázaného stromu. Pak si připadali slabí a bezmocní. V jádru si následky prvního hříchu neseme všichni…

Každý z nás podvědomě tuší, že člověk se nenaskytl na naší planetě jen tak. Nestvořili jsme sami sebe. Nevybrali jsme si naši DNA, intelektuální a fyzické dovednosti, rodiny, kulturu, výchovu nebo většinu hlavních vlivů. Nejsme nezávislá stvoření, ale stvoření závislá na výše zmíněných okolnostech.

Samozřejmě, můžeme hledat svoji identitu, to kam patříme, kde jsme „mezi svými“, ale hluboko uvnitř víme, že všechny hodnotu nám byly věnovány někým jiným.

Zamysli se nad tímto tvrzením:

„Osoby, kterých si nejvíce vážíme, přijímáme jako autoritu a zároveň od nich přebíráme  rámce toho, jak bychom se měli chovat a jaké by měly být naše hodnoty.“

Jsme takto stvořeni, protože to odhalí, koho a co naše srdce obdivuje a miluje. Takže strach pochází přesně z místa, kterému přikládáme největší váhu. Je to strach ze ztráty nebo nezískání něčeho, po čem velmi toužíme. Proto má strach nad námi takovou moc.

 

Posloucháš toho, koho se bojíš

Pociťování takovéhoto strachu nás může podráždit, či dokonce uvrhnout do stavu deprese. Jak to vyřešit? Zcela jednoduše! Jedna stará biblická pravda říká: posloucháme toho, koho se bojíme. Osoby, po jejichž uznání tedy toužíme nejvíce a jejíchž odsouzení se nejvíce bojíme, jsou zároveň osoby, které budeme poslouchat. Stanou se našim „provozním bohem“. To je důvod, proč nám Bible poměrně často přikazuje „bojte se Hospodina“. Jeden příklad za všechny:

“Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.“ (Matouš 10:28)

Překonej strach z názoru ostatních!

Jednoduše řečeno – strach člověka je léčka, člověk se pro nás stane falešným bohem, ale bázeň z Boha je bezpečná, protože On je opravdovým Bohem, žádnou modlou nebo povrchní autoritou. Jak se strachu z názoru ostatních zbavit?

  • Přiznej si svůj strach. Jakmile jej rozpoznáš, snaž se modlit, aby strach odešel. Pokud je to možné, svěř se věřícím přátelům, kteří Ti s ním pomohou bojovat.
  • Zkoumej tento strach. Čeho přesně se bojíš a proč? Máš opravdu důvod se bát? Vyjádření strachu často odhalí, jak ubohý tento strach vlastně je.
  • Statečně konfrontujte strach z člověka. V Bibli se píše, že „Je třeba víc poslouchat Boha než lidi.“ (Skutky 5:29) Poslušnost volá po odvaze. Odvaha není nedostatkem strachu, ale rozhodnutí poslechnout bez ohledu na to, jak se cítíme. Buďte silní a stateční!

Věřit Bohu je bezpečné; bát se člověka není. Neboj se tedy být jiný/á, ačkoli si okolí myslí opačný názor. Vím, že to není jednoduché, ale zkus to! Pokud si potřebuješ o některých otázkách popovídat, můžeš využít možnosti našich poradců v anonymním rozhovoru jeden na jednoho nebo vyzkoušet nový kurz Jak budovat hluboký vztah s Bohem.

Inspirováno článkem na webu DesiringGod.org od Jona Blooma.

Dan

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *