Vzkříšení Ježíše Krista – dogmatická pohádka bez důkazů?

Když se řekne slovní spojení „vzkříšení Ježíše Krista“, myslím, že mnoha lidem naskočí asociace ve smyslu: „základní dogma křesťanské víry“, kterému musí všichni křesťané věřit. Drtivá většina všeobecné populace má za to, že pro tuto událost neexistuje naprosto žádný důkaz (ostatně jak vůbec může, když podle mnohých žádný Bůh ani neexistuje, že?…) a je nutné ji přijmout pouze slepou vírou. Ne jinak tomu mnohdy je i v křesťanských kruzích…

kriz

Pokud by chtěl kdokoliv zničit a naprosto znevěrohodnit křesťanskou víru od jejích základů (jakože se o to snažilo a stále snaží bezpočet lidí), stačí mu, aby se zaměřil právě na tento základní pilíř křesťanské zvěsti. Sám Apoštol Pavel toto kdysi potvrdil: „A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra.“ (1. Korintským 15,14).

Jak to tedy je? Existují nějaké důkazy tohoto fenomenálního vzkříšení, které je středobodem líčení Nového zákona? Opravdu Ježíš, kterého křesťané pokládají za vtěleného Boha, zemřel a pak slavně vstal z hrobu?

NEPŘÍMÉ DŮKAZY

Zaměříme-li se na vědecké důkazy v tom smyslu, že se vrátíme v čase a dáme si Ježíše „pod mikroskop“ a opakovanými pokusy potvrdíme danou hypotézu, pak nikoliv. Pokud se však zaměříme na nepřímé důkazy z oblasti historicko-právní analýzy, je situace úplně jiná – mnozí vážení odborníci na základě právě těchto důkazů tvrdí – DŮKAZY VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE JSOU OHROMUJÍCÍ!

Tento druh důkazů mnozí bagatelizují a nepřikládají mu velkou váhu, neuvědomují si však, že na něm de facto stojí například soudnictví. S podobným typem důkazů totiž musí pracovat třeba soudci, kteří často nemohou pomocí čisté vědecké metody zkoumat a opakovat kupř. nějaký trestný čin z minulosti, ale musí pracovat s nepřímými důkazy, náznaky a indiciemi, které však samy o sobě mohou představovat velmi silný důkaz o vině či nevině obviněného, a učinit tak spravedlivý rozsudek. Pokud by naše realita a pravdivost či nepravdivost čekoholi měla stát pouze na čistých vědeckých důkazech, v podstatě bychom museli zrušit téměř celý soudní systém, historii, nebo jakákoliv svědectví lidí o čemkoliv…

LIONEL LUCKHOO

Poslechněme si proto silná slova Sira Lionela Luckhoo, který byl pro svoji advokátní preciznost zapsán do Guinessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější právník na světě (uveďme třeba 245 po sobě jdoucích osvobozujících rozsudků z vraždy) a kterého královna Alžběta dvakrát pasovala na rytíře. Tento právník si vzal na mušku jádro křesťanství – vzkříšení Ježíše. Po mnoha letech zkoumání nepřímých důkazů, které se týkaly této spornéudálosti, dospěl k tomuto závěru:

Musím jednoznačně prohlásit, že důkazy potvrzující vzkříšení Ježíše Krista jsou tak zdrcující, že neponechávají absolutně žádný prostor pro pochybnosti a vynucují si přijetí na základě důkazů.“ 

Zajímavé a nečekané tvrzení, že? Samozřejmě i nadále je důležitá víra. Jsou prostě věci, které musíme přijmout vírou, včetně biblického tvrzení – Ježíš byl vzkříšen. Pokud byste však toto tvrzení sami podrobili důkladné historicko-kritické analýze, ona „slepá víra“ by nabírala stále jistější kurz z víry k jistotě…

Ovšem – pokud Ježíš skutečně vstal… Pak to má dalekosáhlý dopad i do Tvého života, drahý čtenáři, drahá čtenářko…

Trošku více informací s širší perspektivou k tomuto tématu najdete v odpovědi na otázkuJaké jsou důkazy Ježíšova vzkříšení?

Petr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *